Wymagane Dokumenty

Foto:  Maciej Orman-NiedzielaCHRZEST

Sakrament chrztu wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

 • Akt urodzenia dziecka z USC.
 • Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.
 • Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę rolę. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w wyznaczonej terminowo katechezie przedchrzcielnej.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu nawet 6 miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach roku mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny ze względu na dużą ilość par. Następnie Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. Na to spotkanie należy przynieść:

 • Dowód osobisty.
 • Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
 • Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
 • Świadectwo ukończenia nauki religii.
 • W przypadku osób owdowiałych - wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb. W późniejszym terminie:
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie). 
 • Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 3 miesiące).

 

POGRZEB

W przypadku pogrzebu należy dostarczyć:

Akt zgonu z USC.

 • Kartę zgonu (jeśli zmarły będzie chowany na cmentarzu parafialnym).
 • Pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania (jeśli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią). Jeśli zmarły będzie chowany na cmentarzu parafialnym, należy także przynieść potwierdzenie prawa do miejsca na tym cmentarzu.

Nasza Parafia

KATOLICKA PARAFIA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEJ RODZINY W PANKACH 

ul. 1 Maja 1, 42-140 Panki

tel. (+48)34 317 90 25

e-mail: pankiparafia@gmail.com

Wykonanie: Gruca Krzysztof   e-mail: kisoftgk@gmail.com