logotop
top dol
tresc poczatek
rog5
rog6
19 Listopad, imieniny obchodzi: Elżbieta, Seweryn, Paweł

Historia Parafii

Wieś Panki dawniej należała do parafii Truskolasy. Okolice były znane z kopalni rudy żelaza. W Pankach istniała huta żelaza. W początkowych latach Królestwa Polskiego istniały tu szkoły elementarne: w Pankach i Hucie Pankowskiej.
Parafia została erygowana 24 IX 1919 roku przez biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego poprzez wydzielenie jej w całości z parafii Truskolasy.
Przed wybudowaniem kościoła parafialnego na tym samym miejscu istniała kaplica. Kościół wybudowano kosztem miejscowych parafian, a staraniem proboszcza Ks. Antoniego Mietlińskiego w latach 1925-26. Kościół murowany w stylu mieszanym renesansowo-barokowym, trójnawowy z jedną wieżą. Poświęcenia dokonał dziekan kłobucki Ks. Zygmunt Zawadzki 16 V 1926 roku, a konsekracji bp Teodor Kubina 4 VIII 1929 roku. Był remontowany w latach 1948 i 1958 staraniem proboszcza Ks. Stanisława Kopcia. W okresie duszpasterzowania tegoż proboszcza kościół otrzymał nową polichromię, nowe organy i nowoczesne wyposażenie wnętrza kościoła. W okresie pracy duszpasterskiej proboszcza Ks. Franciszka Kaczmarka kościół otrzymał nową polichromię, wyremontowano starą plebanię i organistówkę oraz wybudowano nową murowano plebanię. Przy kościele wybudowano kaplicę ku czci N.M.P., wokół kościoła wykonano nowy parkan murowany z przęsłami metalowymi. W 1979 roku parafia przeżyła nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W czasie duszpasterzowania proboszcza Ks. Zenona Kulejewskiego dokończono budowę nowej plebani oraz pomalowano pokrycie dachu kościoła.

Od 1919 roku parafią Panki administrowali księża:

Ks. Antoni Mietliński /1919-1936/
Ks. Stanisław Kopeć /1936-1971/
Ks. Franciszek Kaczmarek /1971-1985/
Ks. Zenon Kulejewski /1985-1992/
Ks. Eugeniusz Sikorski /1992-

rog7
rog8
Wszelkie prawa zastrzeżone
tresc dol